Skip to content

Pleroman asennus OpenBSD:llä

Note: This article is potentially outdated because at this time we may not have people who can speak this language well enough to update it. To see the up-to-date version, which may have significant differences or important caveats of the installation process, look up the English version.

Tarvitset: * Oman domainin * OpenBSD 6.3 -serverin * Auttavan ymmärryksen unix-järjestelmistä

Komennot, joiden edessä on '#', tulee ajaa käyttäjänä root. Tämä on suositeltavaa tehdä komennon doas avulla, katso doas (1) ja doas.conf (5). Tästä eteenpäin oletuksena on, että domain "esimerkki.com" osoittaa serverin IP-osoitteeseen.

Jos asennuksen kanssa on ongelmia, IRC-kanava #pleroma Libera.chat tai Matrix-kanava #pleroma:libera.chat ovat hyviä paikkoja löytää apua (englanniksi), /msg eal kukkuu jos haluat välttämättä puhua härmää.

Asenna tarvittava ohjelmisto:

# pkg_add git elixir gmake postgresql-server-10.3 postgresql-contrib-10.3 cmake ffmpeg ImageMagick

Optional software

docs/installation/optional/media_graphics_packages.md: * ImageMagick * ffmpeg * exiftool

Asenna tarvittava ohjelmisto:

# pkg_add ImageMagick ffmpeg p5-Image-ExifTool

Luo postgresql-tietokanta:

# su - _postgresql

$ mkdir /var/postgresql/data

$ initdb -D /var/postgresql/data -E UTF8

$ createdb

Käynnistä tietokanta ja aseta se käynnistymään automaattisesti.

# rcctl start postgresql

# rcctl enable postgresql

Luo käyttäjä pleromaa varten (kysyy muutaman kysymyksen):

# adduser pleroma

Vaihda pleroma-käyttäjään ja mene kotihakemistoosi:

# su - pleroma

Lataa pleroman lähdekoodi:

$ git clone -b stable https://git.pleroma.social/pleroma/pleroma.git

$ cd pleroma

Asenna tarvittavat elixir-kirjastot:

$ mix deps.get

$ mix deps.compile

Luo tarvittava konfiguraatio:

$ mix generate_config

$ cp config/generated_config.exs config/prod.secret.exs

Aja luodut tietokantakomennot:

# su _postgres -c 'psql -f config/setup_db.psql'

$ MIX_ENV=prod mix ecto.migrate

Käynnistä pleroma-prosessi:

$ MIX_ENV=prod mix compile

$ MIX_ENV=prod mix phx.server

Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa että asetukset ovat oikein. Avaa selaimella, curlilla tai vastaavalla työkalulla esimerkki.com:4000/api/v1/instance ja katso että kohta "uri" on "https://esimerkki.com".

Huom! Muista varmistaa että muuttuja MIX_ENV on "prod" mix-komentoja ajaessasi. Mix lukee oikean konfiguraatiotiedoston sen mukaisesti.

Ohessa enimmäkseen toimivaksi todettu rc.d-skripti pleroman käynnistämiseen. Kirjoita se tiedostoon /etc/rc.d/pleroma. Tämän jälkeen aja # chmod +x /etc/rc.d/pleroma, ja voit käynnistää pleroman komennolla # /etc/rc.d/pleroma start.

#!/bin/ksh
#/etc/rc.d/pleroma

daemon="cd /home/pleroma/pleroma;MIX_ENV=prod /usr/local/bin/elixir"
daemon_flags="--detached /usr/local/bin/mix phx.server"
daemon_user="pleroma"
rc_reload="NO"
rc_bg="YES"

pexp="beam"

. /etc/rc.d/rc.subr

rc_cmd $1

Tämän jälkeen tarvitset enää HTTP-serverin välittämään kutsut pleroma-prosessille. Tiedostosta install/pleroma.nginx löytyy esimerkkikonfiguraatio, ja TLS-sertifikaatit saat ilmaiseksi esimerkiksi letsencryptiltä. Nginx asentuu yksinkertaisesti komennolla # pkg_add nginx.

Kun olet valmis, avaa https://esimerkki.com selaimessasi. Luo käyttäjä ja seuraa kiinnostavia tyyppejä muilla palvelimilla!